Firebase Admin SDK C#: iOS-en nincs hang a PushNotification megérkezésekor.

Androiddal ellentétben, iOS-en, amennyiben nem határozzuk meg expliciten azt, hogy a készülék hangot játsszon le a RemoteNotification megérkezésekor, a készülék némán kézbesíti az értesítést.

Amennyiben a C#-os FirebaseAdmin SDK implementációt használjuk a PushNotificationok kiküldéséhez, platformspecifikus mezőket kell használni a Notification-ban.

Forrás: https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/send-message#when-to-use-common-fields

A hangot az apns objektumban kell meghatározni az iOS platform számára. C# implementációbanban a Notification osztály tartalmaz egy APNs obejktumot, amelynek a következők szerint kell értéket adni:

    var Message = new FirebaseAdmin.Messaging.Message()
      {
        Notification = new FirebaseAdmin.Messaging.Notification
        {
          Title = title,
          Body = message,      
        },
        Token = token,
        Data = data,
        Apns = new FirebaseAdmin.Messaging.ApnsConfig()
        {
          Aps = new FirebaseAdmin.Messaging.Aps()
          {
            Sound = "default"
          }
        }
      };

A default paraméter az értesítések alapértelmezett hangját szólaltatja meg a telefonnal. Amennyiben saját hangot szeretnénk lejátszani, azt is itt kell meghatározni.

This content has 4 years. Some of the information in this post may be out of date or no longer work. Please, read this page keeping its age in your mind.