Xamarin.Forms: Bindable Property snippet for Visual Studio

Use bprop tab tab to generate commands in ViewModels with this snippet

The result of the snippet

Save the snippet file as {name}.snippet in Visual Studio’s folder: C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Professional\VC#\Snippets\1033\Visual C#

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<CodeSnippets xmlns="http://schemas.microsoft.com/VisualStudio/2005/CodeSnippet">
	<CodeSnippet Format="1.0.0">
		<Header>
			<Title>Bindable Property</Title>
			<Shortcut>bprop</Shortcut>
			<Description>Xamarin BindableProperty declaration code snippet</Description>
			<Author>banditoth.hu</Author>
			<SnippetTypes>
				<SnippetType>Expansion</SnippetType>
			</SnippetTypes>
		</Header>
		<Snippet>
			<Declarations>
				<Literal>
					<ID>PropertyName</ID>
					<ToolTip>The property's name</ToolTip>
					<Default>Foo</Default>
				</Literal>
				<Literal>
					<ID>Type</ID>
					<ToolTip>The type of the property</ToolTip>
					<Default>object</Default>
				</Literal>
				<Literal>
					<ID>DefaultValue</ID>
					<ToolTip>The default value of the property</ToolTip>
					<Default>null</Default>
				</Literal>
				<Literal>
					<ID>BindingMode</ID>
					<ToolTip>The binding mode of the property</ToolTip>
					<Default>TwoWay</Default>
				</Literal>
				<Literal>
					<ID>PropertyChangedHandler</ID>
					<ToolTip>The property changed handler method</ToolTip>
					<Default>null</Default>
				</Literal>
				<Literal>
					<ID>PropertyChangingHandler</ID>
					<ToolTip>The property changing handler method</ToolTip>
					<Default>null</Default>
				</Literal>
			</Declarations>
			<Code Language="csharp">
				<![CDATA[
    public static readonly BindableProperty $PropertyName$Property = BindableProperty.Create(
                    propertyName: nameof($PropertyName$),
                    returnType: typeof($Type$),
                    declaringType: typeof(View),
                    defaultValue: $DefaultValue$,
                    defaultBindingMode: BindingMode.$BindingMode$,
                    propertyChanged: $PropertyChangedHandler$,
					propertyChanging: $PropertyChangingHandler$);

    public $Type$ $PropertyName$
    {
      get { return ($Type$)GetValue($PropertyName$Property); }
      set { SetValue($PropertyName$Property, value); }
    }
		$end$]]>
			</Code>
		</Snippet>
	</CodeSnippet>
</CodeSnippets>
This content has 3 years. Some of the information in this post may be out of date or no longer work. Please, read this page keeping its age in your mind.

Xamarin.Forms: Lazy loaded Command snippet for Visual Studio

Use xamcomm tab tab to generate commands in ViewModels with this snippet

IntelliSense recommendation

Snippet in work

Save the snippet file as {name}.snippet in Visual Studio’s folder: C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Professional\VC#\Snippets\1033\Visual C#

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<CodeSnippets xmlns="http://schemas.microsoft.com/VisualStudio/2005/CodeSnippet">
	<CodeSnippet Format="1.0.0">
		<Header>
			<Title>Xamarin Lazy Command</Title>
			<Shortcut>xamcomm</Shortcut>
			<Description>Xamarin Command declaration code snippet for MVVM design pattern</Description>
			<Author>banditoth.hu</Author>
			<SnippetTypes>
				<SnippetType>Expansion</SnippetType>
			</SnippetTypes>
		</Header>
		<Snippet>
			<Declarations>
				<Literal>
					<ID>BackFieldName</ID>
					<ToolTip>Backfield Name</ToolTip>
					<Default>_backfieldname</Default>
				</Literal>
				<Literal>
					<ID>CommandName</ID>
					<ToolTip>Command name</ToolTip>
					<Default>CommandName</Default>
				</Literal>
				<Literal>
					<ID>ActionToExecute</ID>
					<ToolTip>Action to execute</ToolTip>
					<Default>() => { return; /*TODO: Implement logic for this Command*/ }</Default>
				</Literal>
    <Literal>
     <ID>ActionCanExecute</ID>
     <ToolTip>Action to determine can execute</ToolTip>
     <Default>() => true</Default>
    </Literal>
			</Declarations>
			<Code Language="csharp">
			<![CDATA[
	private Command $BackFieldName$Command;

	public Command $CommandName$Command
	{
		get { return $BackFieldName$Command ?? ($BackFieldName$Command = new Command($ActionToExecute$,$ActionCanExecute$)); }
	}
	$end$]]>
			</Code>
		</Snippet>
	</CodeSnippet>
</CodeSnippets>
This content has 3 years. Some of the information in this post may be out of date or no longer work. Please, read this page keeping its age in your mind.

NuGet lokális Cache törlés egyszerűen

Amennyiben azt feltételezzük, hogy a Visual Studio a nugetek cachelése miatt nem működik úgy, ahogy az elvárt lenne, abban az esetben lehetőségünk van a lokális cache-t üríteni.

GUI megoldás:
ToolsOptionsNuGet Package ManagerPackage manager settings Clear All Nuget cache

CLI megoldás:
1. nuget.exe beszerzése – https://dist.nuget.org/win-x86-commandline/latest/nuget.exe
2. Parancs kiadása

nuget locals all -clear
This content has 4 years. Some of the information in this post may be out of date or no longer work. Please, read this page keeping its age in your mind.

Xamarin iOS: Nem reagál az alkalmazás az értintésekre

Konzolban a hibaüzenet található, de az alkalmazás hiba nélkül kifordul, de az iOS 13.4.1-es verziót futtató eszközökön az érintések nem működnek.

Hiba a konzolban:

2020-04-12 15:25:09.177 PROJNAME.iOS[521:71276] <_UISystemGestureGateGestureRecognizer: 0x283c60b00>: Touch: Failed to receive system gesture state notification before next touch
2020-04-12 15:25:09.177 PROJNAME.iOS[521:71276] <_UISystemGestureGateGestureRecognizer: 0x283c60900>: Gesture: Failed to receive system gesture state notification before next touch

Megoldás: Visual Studio for Mac 8.5.1-es verzióról (vagy ennél kisebb verzióról) fel kell frissíteni a MacVS-t, a Windowsos verzójában a hiba a 16.5.2-től lett orvosolva.

https://github.com/xamarin/Xamarin.Forms/issues/10162

This content has 4 years. Some of the information in this post may be out of date or no longer work. Please, read this page keeping its age in your mind.

Multilingual App Toolkit build fail Visual Studio Mac-en

ProjectName is Multilingual build enabled, but the Multilingual App Toolkit is unavailable during the build

Mivel a Mac-es VS-hez nincs Multilingual App Toolkit, ezért ideiglenesen ki kell kapcsolni a buildből a Toolkitet. Ezt a solution unloadolásával tehetjük meg, majd szerkesztjük a .csproj fájlt a következőek szerint:

A fájl végén található Import tageket ki-XML-kommentezzük:

<!-- <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\Multilingual App Toolkit\Microsoft.Multilingual.ResxResources.targets" Label="MultilingualAppToolkit" Condition="Exists('$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\Multilingual App Toolkit\v$(MultilingualAppToolkitVersion)\Microsoft.Multilingual.ResxResources.targets')" /> -->
 <!-- <Target Name="MATPrerequisite" BeforeTargets="PrepareForBuild" Condition="!Exists('$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\Multilingual App Toolkit\Microsoft.Multilingual.ResxResources.targets')" Label="MultilingualAppToolkit">
  <Warning Text="$(MSBuildProjectFile) is Multilingual build enabled, but the Multilingual App Toolkit is unavailable during the build. If building with Visual Studio, please check to ensure that toolkit is properly installed." />
 </Target> -->
This content has 4 years. Some of the information in this post may be out of date or no longer work. Please, read this page keeping its age in your mind.