Xamarin Android: SplashScreenActivity létrehozása

Ahhoz, hogy legyen egy betöltő Activitynk, ami nem fehér képernyőt jelnít meg akkor amikor az applikáció először töltődik be, ahhozlétre kell hozni egy SplasActivity.cs-t az alábbiak alapján:

	[Activity(Label = "APPLICATIONNAME", Icon = "@drawable/android_app_icon", Theme = "@style/MainTheme.Splash", MainLauncher = true, NoHistory = true, ConfigurationChanges = ConfigChanges.ScreenSize | ConfigChanges.Orientation, ScreenOrientation = ScreenOrientation.Portrait)]

	public class SplashActivity : AppCompatActivity
	{

		public override void OnCreate(Bundle savedInstanceState, PersistableBundle persistentState)
		{
			base.OnCreate(savedInstanceState, persistentState);

		}

		protected override void OnResume()
		{
			base.OnResume();

			var mainIntent = new Intent(Application.Context, typeof(MainActivity));

			if (Intent.Extras != null)
			{
				mainIntent.PutExtras(Intent.Extras);
			}
			mainIntent.SetFlags(ActivityFlags.SingleTop);
			StartActivity(mainIntent);
		}
	}

Az OnResume metódusban át kell adni az intenteket a MainActivitynk számára, hogy pl a Push üzenetek feldolgozásra kerüljenek. Ezekről itt ovlashatsz: https://www.banditoth.hu/2020/01/16/xamarin-android-splashscreenactivity-es-pushnotification-megnyitas-kilott-alkalmazasnal/

A MainActivity Activity attribútumát a következőképpen kell módosítani:

[Activity(Theme = "@style/MainTheme", MainLauncher = false, Exported = true, ConfigurationChanges = ConfigChanges.ScreenSize | ConfigChanges.Orientation, ScreenOrientation = ScreenOrientation.Portrait,
    LaunchMode = LaunchMode.SingleTop)]

Ahogy láthatjuk, a SplashActivitynk az alábbi témát fogja használni: “Theme = “@style/MainTheme.Splash””, ezért létre kell hozni a styles.xml-ben egy új style-t az alábbi alapján:

<style name="MainTheme.Splash" parent ="Theme.AppCompat.Light.NoActionBar">
  <item name="android:windowBackground">@drawable/splash_screen</item>
  <item name="android:windowNoTitle">true</item>
  <item name="android:windowFullscreen">true</item>
  <item name="android:windowContentOverlay">@null</item>
  <item name="android:windowActionBar">true</item>
 </style>

Ez a téma háttérként a “@drawable/splash_screen” resource-t fogja használni, ezért ezt is létre kell hozni a drawable mappa alá az alábbi mintára:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<layer-list xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
 <item>
  <color android:color="@color/splash_background"/>
 </item>
 <item>
  <bitmap
    android:src="@drawable/icon"
    android:tileMode="disabled"
    android:gravity="center"/>
 </item>
</layer-list>

Az itt használt @color és @drawable iconok változhatnak, csak a bemutatás célját szolgálják.

https://docs.microsoft.com/en-us/xamarin/android/user-interface/splash-screen

This content has 4 years. Some of the information in this post may be out of date or no longer work. Please, read this page keeping its age in your mind.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.